Imprint

Informatie over de ‘Dienstleistungs-Informationspflichten Verordnung’ (Verordening m.b.t. dienstverlenings-informatieplichten)

Alle in het advocaten- en notariskantoor Schröder werkzame juristen zijn lid van de ‘Rechts-anwaltskammer Düsseldorf’ (Advocatenkamer Düsseldorf).

Bij geschillen tussen advocaten en hun opdrachtgevers bestaat op verzoek de mogelijkheid tot buitengerechtelijke conflictbemiddeling bij voornoemde advocatenkamer of bij het bemiddelings- en mediationbureau van de ‘Bundesanwaltskammer’ (Duitse nationale advo-catenkamer; https://www.brak.de).

Het vertegenwoordigen van tegenstrijdige belangen is advocaten op grond van beroeps-rechtelijke regelingen verboden. Voor de acceptatie van een mandaat wordt daarom altijd nagegaan, of van conflicterende belangen sprake is.

Het geografische geldigheidsgebied van de in de mandaatsovereenkomsten genoemde, actuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft betrekking op het gehele EU-gebied en de staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De heer Schröder is bovendien lid van de ‘Rheinische Notarkammer Köln’ (Rijnlandse Notariskamer Keulen) en de ‘Wirtschaftsprüferkammer Düsseldorf’(Accountantskamer Düsseldorf).

Advocaten- en notatiskantoor Schröder
Adres: D-46446 Emmerich am Rhein, Fährstraße 4 
(Neben dem Rathaus)  
Telefoon: +49 2822 2079
Telefax: +49 2822 2163  
E-Mail: of nog gemakkelijker via onze contactpagina

 

 

BTW-nummer: DE 164149961

Directeur-eigenaar: advocaat en notaris Schröder

Bronvermelding voor de gebruikte foto’s en de grafische vormgeving:

© Dan Race – Fotolia.com

© Dirk Schuster

Momenteel gelden de volgende tarief- en beroepsverordeningen voor het kantoor:

BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung

BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte

Fachanwaltsordnung

Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE)

BNotO – Bundesnotarordnung

WiPrO – Wirtschaftsprüferordnung

RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

GNotKG – Gebührentabelle für Notare

De voornoemde tarief- en beroepsverordeningen worden voortdurend geactualiseerd; de actuele versies kunt u op de volgende website vinden.

Bovendien vindt u de bovenstaande tarief- en beroepsverordeningen op de website https://bundesrecht.juris.de/aktuell.html onder de rubriek “Alphabetische Liste”.

Indien het om technische redenen tijdelijk niet mogelijk is om de bovengenoemde websites te openen en u op korte termijn nadere informatie over de tarief- en beroepsverordeningen wenst, dan kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid, al uw vragen te beantwoorden.

Het ‘Landgericht Hamburg’ (arrondissementsrechtbank Hamburg) heeft op 12-05-1998 (“Haftung für Links”) geoordeeld, dat men door het invoegen van links op webpagina’s mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt. Dat kan alleen voorkomen worden, doordat met zich expliciet van deze inhoud distantieert.

Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina’s, waarvan wij een link op onze website geplaatst hebben. Deze verklaring geldt voor alle links op onze website.

JoomSpirit

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok