Kantoorbeschrijving

Ons advocatenkantoor bestaat sinds 1986. Wij hebben ons tot doel gesteld, op een snelle en onbureaucratische manier uw belangen te behartigen.

Ons kantoor wordt gekenmerkt door zijn dienstverlenende instelling. Wij maken gebruik van professionele werkwijzen en de modernste zakelijke communicatiemiddelen. Wij combineren onze eerdere, in grote kantoren opgedane werkervaring met de flexibiliteit van een kleine organisatie. Daardoor zijn wij in staat om zowel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf als particulieren op een manier van dienst te zijn, die aan hun specifieke wensen en behoeften voldoet. Daarbij hoort niet alleen de verdediging in acute rechtsgeschillen, maar in het bijzonder ook juridisch advies in het voortraject van mogelijke procedures. De cliënt staat bij ons centraal! Afspraken vinden overwegend per telefoon plaats. Daardoor zijn de wachttijden kort. Overeengekomen antwoorden worden telefonisch met de cliënt afgestemd. Ons uitgangspunt voor een op vertrouwen gebaseerde, effectieve samenwerking is een intensief contact met de cliënt tijdens een lopende opdracht. U mag van ons een realistische inschatting van uw wensen, maar ook het open benoemen van ongemakkelijke waarheden verwachten en eisen. Indien gewenst vertegenwoordigen wij u bij onderhandelingsafspraken en rechtszittingen in heel Duitsland.

De vermeende trend naar specialisatie doet vaak geen recht aan de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en zeker niet aan die van particulieren, omdat deze cliënten een veelomvattende dienstverlening van een advocaat van hun vertrouwen - de zogenaamde huisadvocaat - verwachten; een dienstverlening die in principe geboden kan worden! Daarbij komt, dat op grond van de kostenstructuur van grote advocatenkantoren het inhuren van "specialisten" voor deze cliënten vaak oneconomisch of te duur is - als de diensten van een "specialist" vaktechnisch gezien al noodzakelijk zijn.

Men mag echter niet vergeten, dat het voor een nog zo bekwame advocaat niet mogelijk is, gecompliceerde mededingingskwesties, octrooi(wet) kwesties en bijvoorbeeld de complexe, familierechtelijke thematiek tot in detail te beheersen, vakkundig advies met betrekking tot het bijna dagelijks wijzigende belastingrecht te geven en tegelijkertijd een excellente strafpleiter te zijn - om van het omvangrijke gebied van het publiekrecht maar te zwijgen. De daarvoor benodigde bijscholing zou waarschijnlijk het grootste gedeelte van de arbeidstijd in beslag nemen.

Dit gegeven bieden wij het hoofd door een adequate beperking van ons werkgebied, waarbij we de vereisten van professionaliteit en kwaliteit op grond van de structuur van ons kantoor niet uit het oog verliezen. Ondanks de aanwezige zwaartepunten en specialistische kennis vermijden wij echter vergaande specialisatie in de zin van een afbakening op bepaalde specialistische gebieden, omdat de ervaring ons geleerd heeft, dat de voordelen van een relatief brede vakkennis regelmatig overwegen. Op basis van deze vakkennis en door het gebruik van moderne technische hulpmiddelen behalen we regelmatig concurrerende resultaten met geringere kosten. De weinige "exotische" juridische gebieden, waarvoor in uitzonderlijke gevallen expertise noodzakelijk en een uitgebreid inwerken economisch gezien niet relevant is, worden door het inschakelen van externe specialisten als "onderaannemers" afgedekt.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van binnen- en buitenlandse advocaten-, belastingadvies- en accountantskantoren van verschillende grootte. Daarbij bogen wij op een jarenlange samenwerking met Duitse en buitenlandse (vooral Nederlandse) collega's.

JoomSpirit

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok